• Tänapäeval kasutuses olevatest liftidest vajavad eelkõige moderniseerimist need, mis paigaldati kortermajadesse eelmise riigikorra ajal. Toonased liftid on moraalselt vananenud ning pole enamasti ka töökindlad. Enamasti loetakse lifti elueaks 25 aastat, nii kaua on tänapäeval tootjatel ka kohustus tagada lifti varuosade saadavus.
 • Oleme kogemustega partneriks korteriühistutele liftide moderniseerimisel ning pakume lahendusi ka eelkirjeldatud nõukogude ajal toodetud ja vanematelegi liftidele.
1
2
3
4
5
 • Keskmiseks liftide kasutuseajaks loetakse 25 aastat, pärast seda hakkavad kulutused liftide korrashoiule kiiresti kasvama

Peamised puudused vanadel liftidel

 • Kulumisest tingitud suured hambumislõtkud ajamis
 • Mootorite amortiseerumine
 • Trosside kulumine
 • Juhtimissüsteemi amortiseerumine ja šahti juhtmestiku vananemine
 • Mehaaniliste korruselülitite kulumine
 • Šahti uste amortiseerumine
 • Kabiinide halb seisukord, mis üldjuhul on tingitud elanike pahatahtlikust suhtumisest.

Millal on vaja lifti moderniseerida?

 • Liftiga sõitmine on mingil põhjusel ebamugav
 • Lift peatub ebatäpselt
 • Sõites on kuulda ühtlast või korduvat müra
 • Liftil esineb tihti rikkeid
 • Lifti tehniline seisukord ja välimus vähendavad kinnisavara väärtust

Mida annab lifti moderniseerimine?

 • Kuna maja väärtus seisneb suuresti ka hoone üldkasutatavate ruumide välimuses, parandab stiilne ja värske liftikabiini sisustus maja üldilmet ja nii tõuseb kogu hoone väärtus.
 • Vähenevad lifti rikked ja neist tulenevad seisakud
 • Kaasaegne juhtsüsteem ja ajam tagavad lifti sujuva sõidu, tark juhtimine vähendab lifti asjatuid sõite ja peatusi. Kõik eelmainitu säästab otseselt elektrienergiat.
 • Mikroprotsessoriga tehnoloogia muudab lifti kasutusomadusi. Lifti kasutajale tähendab see väiksemat ooteaega, lisamugavust ning lifti usaldusväärsuse tõusu. Tõuseb ka lifti igapäevaselt kasutavate inimeste turvatunne.
 • Lifti täieliku moderniseerimise abil oleme saavutanud 9 peatusega, 320 kg kandevõimega liftil elektrienergia kokkuhoidu kuni 69% .